فیلم سرقتی محمد نوری زاد

 

جاهل را نمی بینی مگر در افراط و در تفریط

بر روی یوتیوب فیلم کوتاهی درباره ی محمد نوری زاد منتشر شده که مخلوطی ست از راش های دزدیده شده ی فیلم ناتمام محمد نوری زاد و برخی از جملات بریده و انتخاب شده ای که  نوری زاد در زندان اوین ( در فیلم بخوانید ندامتگاه اوین ) گفته است …

فیلم راچند باری دیدم … فیلم بی سر و تهی است که بسیار ناشیانه چندین تصویر را برای القای خواسته ی سراسر پوچ و دروغ حکومت بهم چسبانده اند … در این فیلم کوتاه، هدف محمد نوری‌زاد از نوشتن نامه به خامنه‌‌‌ای را “تلاش برای چهره شدن” توصیف می‌کند. فیلم مجموعه تصاویری است از نوشته های پراکنده ی نوری زاد در کیهان و برخی جمله های انتخاب شده از گفتگوهایش در زندان اوین شاید! بعلاوه ی مجموعه نریشن هایی که از همکاری نوری زاد با شریعتمداری و صفارهرندی و غیره می گوید تا برعکس جلوه دادن مثلا نماز خواندن نوری زاد  …

 

در فیلم بسیار شاهد شنیدن نام آمریکا هستیم … از آمریکا آمریکا بودن فرزند نوری زاد تا نشان دادن برجی در آمریکا و نوشته های آمریکایی … سازنده با تکرار چندین باره ی نام آمریکا، قصد در آمریکایی جلوه دادن اندیشه ی نوری زاد داردتکراری که بی شک به تبعیت از دشمن دشمن گفتن رهبر دیکتاتورشان است. تمام فیلم برعکس تصورهمگان ، تمرکزش بر روی ابوذر پسر نوری زاد است. چرا که این فیلم حکومتی قصد در این دارد تا نوری زاد را بازیچه ی پسری جلوه دهد که در آمریکا زندگی می کند ؟! … فیلم به ظاهر برای مردم ساخته شده تا آنسوی چهره ی نوری زاد را ببینند؟!؟

اما جدا از این تصاویر پاره پاره، با کمی دقت بیشتر خواهیم یافت که این فیلم شاید تهدیدی است برای محمد نوری زاد … سازنده یا سازندگان فیلم با رفت و برگشت به گذشته و حالِ نوری زاد مثلا قصد در تخریب چهره ی نوری زاد دارند… رفت و برگشتی که برخلاف سازندگان فیلم می تواند اینگونه هم جلوه دهد که نوری زاد نه بازیچه ی پسر، بلکه حر زمان خود است که ابتدا در صف دشمنان و در مقابل مردم بود و حال به صف مردم پیوسته است … شاید ترس حکومت هم از همین است که دست به هر کاری می زند تا صدای مخالفش را خاموش کند… آنهم مخالفی که از برخی اسرار حکومت باخبر است … این خاصیت خامنه ای است که وقتی خود رابازنده ی بازی می بینند در می ماند و به روش های غیر انسانی برای حذف رقیب خود رو می آورد … نکته ای که خود نوری زاد بسیار در نامه هایش به آن اشاره کرده است … تهدید این روش حکومت البته در بعضی موارد خوب هم جواب داده است …

چرا راهی دور برویم … برگردیم به دوسال پیش … اگر با سکوت افرادی همچون عطریانفر و ابطحی و کرباسچی و مهاجرانی و چند نفر دیگری را که پا کج نهاده اند و خبط و خطا هم کم نداشته و ندارند کار نداشته باشم، از دلیل سکوت افرادی دیگر نمی توان گذشت. از کسانی همچون خاتمی و یا یکی از نوه های آیت الله خمینی و یا یکی از مراجع و شاید کسان دیگری که سکوتشان برای همه سئوال برانگیز است … ماموران حکومتی با اجازه ی شخص خامنه ای در اتاق خواب و حمام خانه ی این افراد دوربین کار گذاشته اند و از حریم شخصی این افراد تصاویری خصوصی تهیه کرده اند تا مهر سکوتی باشد برای افرادی که خبط و خطایی نداشته و ندارند .. حتما انتشار عکس های زهرا رهنورد یا دختر میرحسین عزیز را به یاد دارید … اما این گرگ صفتان حامی خامنه ای نمی دانند شاید افرادی همچون عطریانفر و ابطحی از ایستادن در کنار مردم شانه خالی کنند، اما افرادی همچون خاتمی که بنا به دلایل معلوم دست به عصا راه می رود و یا میرحسین موسوی که از انتشار آن عکسها هم، سکوت اختیار نکرد با مردم و در کنار مردم خواهند ماند … 

این فیلم منتشر شده به نظر قصد همچین کاری دارد آنجا که فیلمی از رقص پسر نوری زاد را به عمد در ابتدای فیلم جای داده اند .. اما براستی چه کسانی قرار است با دیدن این تصاویر خام شوند ؟! .. سازندگان این فیلم ندانسته نوک پیکان را متوجه خود و حکومت کرده اند … تف سر بالایی که بر چهره ی خود و رهبرشان خواهد نشست … چه خوب در پایان فیلم نوشه شده است اما : جاهل را نمی بینی مگر در افراط و در تفریط … 


About these ads

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

دنبال‌کردن

هر نوشتهٔ تازه‌ای را در نامه‌دان خود دریافت نمایید.